-- top.jpg 

Nästa möte blir Fredag den 7 Februari kl 10.00 i Forskarcentrum Ramsele

 

Info från träffen om föreningssamverkan

infopärm om lokala rådet med bla protokoll på gång 

Samverkan med västras lokala råd 

Rapport till kommunen om verksamheten i lokala rådet

 

 

 

 

 Klicka på protokoll så kommer du till kommunens sida där alla lokala råds protokoll ligger. 

 

 

Ring gärna in frågor som rör Ramsele Edsele- bygden till Medborgarkontoret 

Lokala rådet i Ramsele-Edsele är en arbetsgrupp med representanter från olika lokala grupper. Där ingår representanter från ungdomar, företagare, föreningar, byalag, turistnäring och lokala politiker. Tanken med det lokala rådet är att främja kontakterna mellan medborgarna i Ramsele-Edseleområdet, politiker och förvaltningar i Sollefteå kommun.

Rådet kan vid behov samla ortens invånare till stormöte. Ramsele-Edsele Lokala råd, som arbetar ideéllt, sammanträder i regel en gång i månaden.

Du som har tankar och åsikter om lokala samhällsfrågor, inte bara kommunala, kan prata med någon i Lokala rådet eller skicka en skrivelse. Skrivelsen går även bra att lämna in på Medborgarkontoret i Ramsele. Markera bara att det ska till Lokala rådet.

Du kan även maila dina åsikter/tankar!

Senast uppdaterad: 2014-01-22