Styrelsen

ORDFÖRANDE

Mattias Nordin -  MNordin Skogstjänst AB
Tel:070-206 61 73
 • www.mnskogstjanst.se

SEKRETERARE

Emelie Häggblom - Rafna Gym
Tel:073 838 40 27 

KASSÖR

Tomas Laxvik - Laxviks Måleri & Dekor
Tel. 070-320 21 99 • www.edsele.nu/Laxvik

 


 

Ingemar Jonsson - Stiftelsen Arkiv & Kulturhus
Tel: 070-346 18 30  • www.sakir.se

Ann-Katrin Wik - Ramsele Försäkringsbolag
 Tel:0623-710 50 wikanki@gmail.com

Jerry Häggblom -  NBT Rehab & Spa

Fordonsservice
Tel: 0623-106 66

Lennart Sörlin-Ramsele Vulk
Tel: 070-211 76 75 

Ersättare

Anette Linné - Edsele Friskola
 Tel:  073-835 01 29

Monia Häggqvist - Ramsele Ridskola
Tel: 070 366 66 82 

 

Valberedning:

Christer Karlsson

 

E-post: foretagarforeningen@gmail.com | Org.nr 888800-9035 | Bankgiro 5138-3552 | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2015-06-16