Nordväst om Edsele ligger Västernorrlands största kvarts- och fältspatbrott.

Gruvan ligger förhållandevis avsides. Den kan nås via skogsbilvägar från två håll. Skogsbilvägen från Ramneå är lämpligaste vägvalet sett till vägstandarden. Några kilometer från gruvan finns en vägbom som mestadels är öppen.

Vid låst vägbom kan nyckel lånas efter kontakt med ägaren av Edsele Såg; 0623-203 70.