• Företagarföreningens...

    sekreterare Emilie W Häggblom som driver Ramneå Lantgård, ett KRAV-lantbruk med inriktning på växtodling.

    foto©Katarina Norström

    R-E Företagarf.

Styrelsen

ORDFÖRANDE
Ewa Näslund – LEwas
Tel: 072-731 92 08 • ewanaslundkontakt@gmail.com

Vice ORDF.
Christer Karlsson –
Imnäs Elektriska
Tel: 070-211 04 77imnasel@gmail.com

SEKRETERARE
Emelie Häggblom – Ramneå Lantgård
Tel: 073-838 40 27 • emilie.haggblom@hotmail.com

KASSÖR
Jonne Nordin
– Vangede Highland
Tel: 070-309 99 87 • 0623jonne@telia.com

LEDAMÖTER
Mattias Nordin
–  MNordin Skogstjänst AB
Tel:070-206 61 73
 • mattias@mnskogstjanst.se

Tomas Laxvik – Laxviks Måleri & Tantra AB
Tel: 070-320 21 99 • thomas.laxvik@yahoo.se

Ingemar Jonsson – Stiftelsen Arkiv & Kulturhus
Tel: 070-346 18 30  • ingemar.stiftelsen@telia.com

Felicia Edholm – Välkommen till Edsele
Tel: 070-563 09 78 • feledh@gmail.com

Daniel Backlund – ICA Ramsele
Tel: 070-600 32 35 • daniel.x.backlund@nara.ica.se

Gunilla Lundin – Lungsjön
Tel: 070- 631 66 31 • gunilla@lungsjon.se

ERSÄTTARE
Li Berglund – Grillat i Imnäs
Tel: 0730-30 39 77 • imnasel@gmail.com

Niclas Lindberg – Rörmokar’n
Tel: 070-621 97 16 • niclas.lindberg@ivt.se

VALBEREDNING
Niclas Lindberg, Jonne Nordin

Lena Strandqvist – Let’s Design
Tel: 070- 22 33 711 • lena@letsdesign.se

Sidan drivs av Ramsele-Edsele Företagarförening och Let´s Design

E-post: foretagarforeningen@gmail.com | Org.nr 888800-9035 | Bankgiro 5138-3552 |
Webbmaster: lena@letsdesign.se •  070-22 33 711

© 2019 Copyright - Ramsele-Edsele Företagarförening