• Företagarföreningens...

    sekreterare Emilie W Häggblom som driver Ramneå Lantgård, ett KRAV-lantbruk med inriktning på växtodling.

    foto©Katarina Norström

    R-E Företagarf.

Styrelsen

ORDFÖRANDE
Mattias Nordin –  MNordin Skogstjänst AB
Tel:070-206 61 73
 • mattias@mnskogstjanst.se

Vice ORDF.
Christer KarlssonImnäs Elektriska
Tel: 070- 211 04 77imnasel@gmail.com

SEKRETERARE
Emelie Häggblom – Ramneå Lantgård
Tel: 073 838 40 27 • emilie.haggblom@hotmail.com

KASSÖR
Tomas Laxvik – Laxviks Måleri & Tantra AB
Tel. 070-320 21 99 • thomas.laxvik@yahoo.se


Ingemar Jonsson – Stiftelsen Arkiv & Kulturhus
Tel: 070-346 18 30  • ingemar.stiftelsen@telia.com

Ann-Katrin Wik – Ramsele Försäkringsbolag
Tel:0623-710 50 • wikanki@gmail.com

Ersättare
Anette Linné – Edsele Friskola
Tel:  073-835 01 29 • edselefriskola@hotmail.com

Sidan drivs av Ramsele-Edsele Företagarförening och Let´s Design

E-post: foretagarforeningen@gmail.com | Org.nr 888800-9035 | Bankgiro 5138-3552 |
Webbmaster: lena@letsdesign.se •  070-22 33 711