Ligger vackert vid Edsele prästgård. En smal gångbro leder till området.
Hembygdsmuséet består av en parstuga som är byggd 1836 och har stått i Fjällbohög. Det finns även en gammal tiondelada från prästbostället.

Servering sommartid.

För mer info. se anslag vid Hembygdsgården.