Vi trycker…kuvert • fakturor • visitkort • kvittenser/räkningar • reklamblad
• laminerar A4-A5 • försäljning av det mesta inom kontor

Läs veckans blad, länk i bildslider på första sidan!

Utgivningsdagar under 2017!


Annonsmanus skall lämnas senast fredag kl. 17.00 för införande efterföljande vecka,
utgivningsdag onsdag.

Vill du annonsera i Ramselebladet? Ring, maila eller kom in. Storgatan 10  88040 Ramsele
Tel/Fax 0623-103 38 Mobil 070-371 95 02 • E-post: Ramselebladet@telia.com