1893 bildades bolaget Aktiebolaget Ramsele wattenkuranstalt med ändamål att uppföra ett varmbadhus och där servera medikamentära bad och i övrigt utöva badareyrket.
Parkens huvudsakliga ändamål blev dock att under vackra sommarkvällar utgöra en trivsam plats för fester och annan angenäm samvaro. Man har även tappat och sålt ”Ramselevatten” från källan i parken. Parken med dess paviljong är ett trevligt utflyktsmål nära Ramsele centrum.