Nipsippa

Nipsippan är en hotad art vilket betyder att dess överlevnad är hotad. I Sverige växer Nipsippan bara på Gotland och i Ramsele socken. Egentligen är Nipsippan en växt som har sin största utbredning på stäpper i Ryssland och Sibirien och troligtvis är denna utpost en relik från den första tiden efter att inlandsisen smälte undan.

Har svårt att sprida sig Nipsippan (pulsatilla patens) är en flerårig, vårblommande ört ( i slutet av maj) med blålila blommor som finns inom några få begränsade områden i närheten av Ramsele tätort på underlag av mo och tjäla i torra nipsluttningar, vägskärningar, vägkanter, i gles tallskog och på lieslagen mark. Tidigare har det även funnits nipsippa i Näsåker, Helgum och Gudmundrå socknar men där är de idag försvunna. Nipsippans förekomst i Ramsele har studerats nästan varje år sedan mitten av 1970-talet och man har vid räkning av individer kunnat konstatera en tendens till svag ökning i Nässjö men årsvariationen är mycket stor.

Läs mer på Länsstyrelsens sida!

Norna

Nornan, Calypso bulbosa, är en ganska liten orkidé, som har en stor blå-rosa blomma med toffelformad läpp. Stjälken är ganska smal och bara en decimeter hög. Vid basen av stjälken finns ett ensamt blad som ligger utbrett på marken.

Nornan blommar i maj-juni med en ensam blomma som blir två till tre centimeter lång. Blomman är väldoftande med svag doft som erinrar om vanilj.

Trots att blomman är färgstark kan det vara svårt att få syn på den. Nornan växer i något fuktiga, örtrika och mossiga barrskogar på kalkrik mark.

Läs mer på Länsstyrelsens sida!

Guckusko

Guckuskon (Cypripedium calceolus) är en orkidé som växer vilt i Sverige.
Den är mycket olik de andra svenska orkidéerna. Till skillnad från alla övriga släkten har den två fertila ståndarknappar av obetydlig storlek, nämligen de två, som står på ömse sidor om pelarens bas.
Den mittersta och största ståndaren är däremot steril, ett s.k. stamodium, och känns hos denna art igen på sin tunglika form och små mörkröda fläckar.

Guckuskon är en bluffmakare, dess pråliga blomma utlovar riklig belöning men innehåller ingen nektar. När insekten ,exempelvis en blomfluga,lockats till blomman är det dock för sent att ångra sitt misstag, då är den fast. Den stora toffelformade underläppen är en illmarigt konstruerad fälla och enda vägen ut är en smal öppning nära blommans skaft, ett hål som är precis lagom stort för att flugan med nöd och näppe ska kunna pressa sig igenom. Och där sitter också guckuskons små behållare med pollen, som fastnar på flugan på vägen ut.

Guckuskon blommar i maj-juni med en till två blommor på den 2-4 dm höga stjälken. Den växer på halvöppen mark.

Läs mer på Länsstyrelsens sida!