I flera avseenden är Ramsele gamla kyrka en av Ångermanlands intressantaste gamla helgedomar bl.a. genom sin höga ålder och sin vackra inredning från skilda århundraden. Stenkyrkan ligger ute på Grannäset, en udde i Faxälven. Kyrkan är en s.k. skalmurskyrka från 1200-talet. Från medeltiden kommer träporten och ljuskronan i järn samt de förnäma väggmålningarna. Kyrkan används inte under vintermånaderna men är flitigt besökt och använd under sommaren, främst som dop- och vigselkyrka.

Kontakt: Ramsele-Edsele Pastorat tel: 0620-83500
E-post: solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Webb:www.svenskakyrkan.se/solleftea/ramsele-gamla-kyrka