Naturreservatet rymmer ett stort antal intressanta växter, bland annat de flesta av Ångermanlands orkidéer. Strax före mitten av juni blommar nornan, efter midsommar slår guckuskon ut och ett par veckor därefter står olika arter nyckelblomster, sumpnycklar, ängsnycklar, fläckigt nyckelblomster med flera, för färgtonen- violett och rosa, strax följt av myrbräckans gula blommor. 
Övriga växter på dessa myrar är till exempel tibast, korallrot, spindelblomster, tvåblad, brudsporre, knärot samt myrbräcka.
Du behöver inte vara botanist för att njuta av blomsterprakten på Gideåbergsmyrarna.
Rusta dig med stövlar och myggmedel för största möjliga behållning av besöket.

Nyfiken på Gideåbergsmyrarna eller andra pärlor runt Edsele? 
Ring Catrine Holmlund 
tel. 0623-202 25, 070-6464 934 
för en guidad tur!