Guckuskon (Cypripedium calceolus) är en orkidé som växer vilt i Sverige.
Den är mycket olik de andra svenska orkidéerna. Till skillnad från alla övriga släkten har den två fertila ståndarknappar av obetydlig storlek, nämligen de två, som står på ömse sidor om pelarens bas.
Den mittersta och största ståndaren är däremot steril, ett s.k. stamodium, och känns hos denna art igen på sin tunglika form och små mörkröda fläckar.

Guckuskon är en bluffmakare, dess pråliga blomma utlovar riklig belöning men innehåller ingen nektar. När insekten ,exempelvis en blomfluga,lockats till blomman är det dock för sent att ångra sitt misstag, då är den fast. Den stora toffelformade underläppen är en illmarigt konstruerad fälla och enda vägen ut är en smal öppning nära blommans skaft, ett hål som är precis lagom stort för att flugan med nöd och näppe ska kunna pressa sig igenom. Och där sitter också guckuskons små behållare med pollen, som fastnar på flugan på vägen ut.

Guckuskon blommar i maj-juni med en till två blommor på den 2-4 dm höga stjälken. Den växer på halvöppen mark.