Ligger på Kägelbacken 300 m söder om Ramsele Nya Kyrka. Den har ett mycket vackert läge med utsikt över Faxälvens dalgång mot Gamla kyrkan på Grannäset med klockstapeln på en nipa ovanför och med bergskedjan Rågåsen i bakgrunden.
Alla byggnader på Hembygdsgården är hitflyttade från byar inom Ramsele med undantag av museibyggnaden, som kommer från Björkvattnet.

Hembygdsgården ligger på Rafnasils kulturområde. Den har ett mycket vackert läge med utsikt över Faxälvens dalgång mot Gamla kyrkan och klockstapeln.
Alla byggnader på Hembygdsgården är ditflyttade från byar inom Ramsele med undantag av museibyggnaden och ladugården, som kommer från Björkvattnet i Jämtland. När ladugården flyttades till hembygdsgården sommaren 2005 kompletterade den gården så att man nu har ett helt tun.

Läs mer om Hembygdsgården här!