Nipsippan är en hotad art vilket betyder att dess överlevnad är hotad. I Sverige växer Nipsippan bara på Gotland och i Ramsele socken. Egentligen är Nipsippan en växt som har sin största utbredning på stäpper i Ryssland och Sibirien och troligtvis är denna utpost en relik från den första tiden efter att inlandsisen smälte undan.

Har svårt att sprida sig Nipsippan (pulsatilla patens) är en flerårig, vårblommande ört ( i slutet av maj) med blålila blommor som finns inom några få begränsade områden i närheten av Ramsele tätort på underlag av mo och tjäla i torra nipsluttningar, vägskärningar, vägkanter, i gles tallskog och på lieslagen mark. Tidigare har det även funnits nipsippa i Näsåker, Helgum och Gudmundrå socknar men där är de idag försvunna. Nipsippans förekomst i Ramsele har studerats nästan varje år sedan mitten av 1970-talet och man har vid räkning av individer kunnat konstatera en tendens till svag ökning i Nässjö men årsvariationen är mycket stor.