Ramsele nya kyrka är uppförd 1858.
 Kyrkan hålls öppen för besökare under sommaren.


Edsele kyrka ligger belägen vid kanten av Faxälven. Träkyrkan har nyligen fått nytt koppartak. Öppen för besökare under sommaren.

I slutet av 1700-talet beslöts att en ny kyrka skulle uppföras, då den gamla hade blivit för trång och var i dåligt skick. Kyrkan skulle byggas i trä och byggmästare var Paul Persson från Stugun. Bygget påbörjades i april 1799 och redan i september samma år var kyrkan färdig.
Först 1804 blev bänkar och läktare insatta. 1807 utfördes dekorationsmålningar på läktarbarriären. En altartavla målades direkt på väggen och finns kvar bakom den nuvarande tavlan. Även altaret dekorerades. Kyrkan restaurerades grundligt 1874. Bl.a. flyttades läktartrapporna ut i tornfoten, läktaren utvidgades för att ge plats åt den nybyggda orgeln och kyrkan målades om invändigt.
1905 ersattes den gamla altaruppsatsen från 1799 med en ny, även en ny altartavla sattes upp.
Vid restaureringen 1968-69 togs de gamla dekorationsmålningarna från 1807 fram igen och inredningen har i stort sett återfått sina ursprungliga färger


Kontakt: Ramsele-Edsele pastorat 
tel: 0620-835 00.
E-post: solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se

Webb: www.svenskakyrkan.se/solleftea/edsele-kyrka
www.svenskakyrkan.se/solleftea/ramsele-kyrka