Det blev ett konstruktivt årsmöte med många punkter, där många intressanta och viktiga “övriga frågor/framtidsplaner/visioner” dryftades. Här har vi definitivt något vi tillsammans kan arbeta med.

Du företagare som vill veta mer om vad som står på agendan inför kommande år, välkommen att bli medlem och kom gärna med på våra öppna möten.
Vi vill gärna veta dina tankar och om du har förslag på något föreningen bör driva, maila gärna ordförande ewanaslundkontakt@gmail.com