Öppet möte  – Restaurang Grytan 6/11.
Mötet som hölls på Restaurang Grytan i början av November samlade ett tjugotal intresserade åhörare. På plats var också från Kommunen, Johan Andersson [kommunchef], Jan Röhlander [näringslivsutvecklare], Patrik Sandström [upphandlingsansvarig]. Åhörarna fick en utförlig redogörelse om kommunens näringslivsarbete, deras syn på näringslivsfrågor och vad som är på gång framöver. Ett extra fokus riktades på frågor runt upphandling och dess förfaranden. Samanfattningsvis kan man säga att detta var en väldigt matnyttig kväll, både vad det gäller information och mat, det sistnämnda stod Restaurang Grytan på ett förtjänstfullt sätt för.